We maken pdfen toegankelijk voor iedereen

Scherm met html-code

‘Ik zie geen verschil met de ‘oude’ pdf’

Klopt. De aanpassingen in de code van de toegankelijk gemaakte pdf zijn niet zichtbaar. Wel eventuele aanpassingen in het onderlinge contrast tussen kleuren. Ook is de ‘alternatieve tekst’ die aan afbeeldingen en kaarten is toegevoegd zichtbaar te maken met de rechtermuisknop.

Mensen die gebruik maken van technische hulpmiddelen bij het lezen en bekijken van een pdf merken uiteraard wel verschil: werkende voorleesfunctie met juiste leesvolgorde, vergrootfuncties, et cetera.

We controleren een pdf op de volgende punten en passen aan waar nodig:

  • Formuleren documentgegevens en omschrijving
  • Controleren van koppenstructuur en toegepaste stijlen
  • Toegepaste stijlen koppelen aan export-labels (H1, H2, etc.)
  • Afbeeldingen voorzien van alt-teksten (op basis van bijschrift of toelichtende tekst)
  • Overbodige items markeren (bijvoorbeeld pagina-nummering of illustratieve teksten)
  • Tabellen; kopcellen markeren als header-cellen
  • Bladwijzers aanmaken
  • Algehele leesvolgorde controleren en/of beïnvloeden
  • Nabewerking in Acrobat: leesvolgorde controleren, taal instellen, kleurcontrast handmatig nalopen en converteren naar Pdf/A-2a

Na het toegankelijk maken voldoet de pdf aan de Europese regels van WCAG2.1.