We maken pdfen toegankelijk voor iedereen

Grote groep mensen

Meer dan 4 miljoen Nederlanders hebben een beperking

Veel mensen denken bij een beperking vooral aan mensen die blind, doof of immobiel zijn, maar het zijn ook mensen met dyslexie, mensen die kleurenblind zijn of mensen met een cognitieve beperking. Deze mensen lopen dagelijks tegen barrières aan die hen ervan weerhouden op een gelijkwaardige manier deel te nemen aan de samenleving.

Omdat overheden dienstbaar zijn aan de burger is het belangrijk dat iedereen zo goed mogelijk toegang heeft tot relevante informatie. Door je pdfen te laten voldoen aan de toegankelijkheidseisen zorg je ervoor dat veel meer mensen toegang hebben tot je informatie.

De toegankelijkheidseisen (WCAG 2.1) zijn zodanig dat deze hobbels slechten voor mensen met uiteenlopende beperkingen. Daarnaast is het goed om na te denken aan wie je informatie is gericht. Zo kun je rekening houden met specifieke beperkingen. Wanneer je informatie vooral is bedoeld voor laaggeletterden dan moet je tekst eenvoudig zijn en kunnen visuele hulpmiddelen helpen.